24 kwietnia 2019. imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Radzanów 14.04.2015 r.  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych           W dniu 25 marca 2015 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Radzanów odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert   ...więcej
2015-04-15 11:03:23


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2015 rok.
ZARZĄDZENIE 6/2015 Wójta Gminy Radzanów  z dnia 24 lutego 2015 r.   w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań   Gminy Radzanów w 2015 r.   Na podstawie art. 30  ...więcej
2015-02-25 09:42:53


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2013 rok
          W dniu 20 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Radzanów Komisja konkursowa zakończyła opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ogłoszony zo  ...więcej
2013-06-27 14:01:07


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku
 WÓJT GMINY RADZANÓW działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z2010r.Nr234 poz.1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizacj  ...więcej
2013-05-22 13:22:29


Konsultacje programu współpracy Gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi
Radzanów 2012.11.22INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCHw sprawie projektu „Programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta  ...więcej
2012-11-11 23:20:15


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2012 rok
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych           W dniu 11 maja o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Radzanów odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na  ...więcej
2012-04-12 15:29:37


Konsultacje społeczne
Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie projektu ''Rocznego programu współpracy Gminy R  ...więcej
2011-12-19 15:52:36


Otwarty konkurs ofert na 2011 rok
WÓJT GMINY RADZANÓW działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r.  ...więcej
2011-08-18 10:31:18


Program współpracy na 2011 rok
Programu współpracy Gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. został przyjęty Uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2010 roku . Treść dokumentu jest   ...więcej
2011-03-28 10:47:45

Pokazano 1 - 9 z 9