24 kwietnia 2019. imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
Aktualności
Zaproszenie na spotkanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

26-800 Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, tel. 48 613 23 59, 696 461 198,

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA

dotyczące

przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju

na lata 2014 – 2020

dla obszaru Lokalnej Grupy Działania

„Zapilicze”

 

Lokalna Strategia Rozwoju jest jednym z warunków, który umożliwi mieszkańcom gmin członkowskich LGD „Zapilicze” pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, wydarzeń, tworzenie miejsc pracy i wszelkich inicjatyw, które będą wpływać na rozwój naszego regionu
oraz poprawę jakości życia.

Spotkania te mają na celu opracowanie diagnozy obszaru, analizy SWOT i celów strategii z udziałem uczestników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji publicznych, grupy formalne i nieformalne w celu poznania Państwa poglądów na temat problemów obszaru i kierunków zmian jakie powinny być wywołane realizacją strategii.


Spotkanie odbędzie się

 w Sali konferencyjnej

Urzędu Gminy Radzanów
w dniu 17.09.2015r. o godz.13:00

 

 

Spotkania konsultacyjne współfinansowane przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 Zaproszenie
« powrót