24 kwietnia 2019. imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
Uprawa papryki

Tunele foliowe we wsi Bukówno

Na obszarze regionu radomskiego w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił dynamiczny rozwój uprawy papryki przede wszystkim w gminach Potworów, Przytyk, Radzanów, Klwów. Powierzchnia uprawy papryki i wielkość produkcji stanowią, że ten rejon uprawy papryki jest największy w skali subregionu i kraju. Uprawa papryki w wymienionych gminach obejmuje ponad 25 000 tuneli foliowych na powierzchni ponad 550 ha. Liczba producentów papryki wynosi około 1500.

Uprawę prowadzi się w nieogrzewanych tunelach foliowych o powierzchni około 240 m2. Sadzonki pozyskiwane są przez producentów we własnym zakresie z nasion holenderskich i częściowo uzyskiwanych z własnych plantacji. Uprawnione są odmiany papryki czerwonej, żółtej i zielonej. Plantacje papryki zaopatrywane są w wodę przede wszystkim z ujęć własnych. Każda większa plantacja zaopatrzona jest w studnię głębinową, mniejsze plantacje bazują na studniach kopanych.

Krajobraz gminy Radzanów

Liczbę tuneli z uprawą papryki w obszarze gminy szacuje się od 3500 do 4000 sztuk rocznie. Największa koncentracja uprawy występuje w środkowej i południowo-zachodniej części gminy (Czarnocin, Grotki, Bukówno, Ocieść, Podlesie, Radzanów). Następuje ciągły systematyczny przyrost liczby producentów papryki i liczby tuneli średnio o 20% rocznie nie tylko w gminie Radzanów, ale w całym określonym jako "przytyckim" rejonie uprawy papryki.